Tietosuojakäytäntömme

Päivitetty 26.2.2020


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten VBA Nordicissa käsitellään henkilötietoja.

VBA Nordic on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen lain mukaisesti.

Tietosuojakäytäntöämme sovelletaan VBA Nordic sivustolla rekisteröityneisiin käyttäjiin ja markkinointiviestintään.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa.


REKISTERINPITÄJÄ

VBA Nordic
tom.rosback@vbanordic.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tom Rosbäck
tom.rosback@vbanordic.com

REKISTERIN NIMI

VBA Nordic asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ensisijaisesti VBA Nordic käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

Yhteydenpitoa käydään henkilörekisteriä ylläpitävän VBA Nordicin sekä rekisteröityneiden käyttäjien välillä.

VBA Nordic käyttää yhteystietoja myös markkinointiviestintään noudattaen lainsäädäntöä sekä hyviä markkinointikäytänteitä.


HENKILÖTIEDOT

Henkilörekisteriin voidaan tallentaa:

Nimi
Yritys
Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, paikkakunta
Käyttäjän sivustolle kirjoittamat viestit, kommentit ja julkaisut
Analytiikkaa sivuston käytöstä

Nimeä ja sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta näiden tietojen antaminen palvelulle on vapaaehtoista.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyperusteena on:

Asiakassuhteiden ylläpito ja hoito sekä yhteydenpito. Lakisääteiset velvollisuudet mm. kirjanpidossa ja viranomaisvelvoitteet. Viestintä, markkinointi ja tiedottaminen käyttäjien suostumuksella. Markkinointiviestintä oikeutetun edun perusteella. Oikeutetun edun perusteella käsitellessämme tietoa rajoitamme henkilötietojen käsittelyn ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen käsittelyyn pitäen asiakkaan edun rekisterinpitäjän etua tärkeämpänä. Markkinointiviestintä nimenomaisella suostumuksella. Kuluttajamarkkinointia ja uutiskirjeitä lähetämme ainoastaan yksityishenkilöille nimenomaisen suostumuksen perusteella. Noudatamme markkinoinnissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja markkinointikäytänteitä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä palveluun ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä.


EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATEKNIIKAT

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Käytämme evästeitä, jäljitteitäja muita vastaavia teknisiätunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan:

VBA Nordic voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Varmistamme, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja turvallisesti ja ovat tietoisia tietoturvallisuudesta. Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuhun tarkoitukseen.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

VBA Nordic varmistaa sekä teknisin että organisatorisin turvakeinoin käsiteltävien henkilötietojen suojaamisen. Varmistaen, ettei henkilötietojen menetystä, väärinkäyttöä tai muuta luvatonta käyttöä tapahdu.

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokoneille, jotka on suojattu palomuurein ja johon pääsy on rajattu salasanoilla ja laitteille pääsy rajattu vain tietyille henkilöille.

Henkilötietoja käsittelevät vain VBA Nordicin henkilöstö ja ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen ja ymmärtävät turvallisen henkilötietojen käsittelyn käytänteet.

Teknisinä keinoina ovat muun muassa turvallinen ja suojattu laitteiden käyttö, salasanat sekä turvalliset it-järjestelmät ja palvelut. Tiedot tallennetaan ulkopuolisille tietoturvallisille vuokratuille palvelimille.

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan VBA Nordic palvelun käyttämiseen, markkinointiin tai lakisääteisiin tehtäviin, kunnes niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa.


HENKILÖTIETOJEN MUUTTAMINEN JA POISTAMINEN

Kuluttajamarkkinointiviestintä perustuu nimenomaiseen suostumukseen, jonka voi aina peruuttaa tai kieltää.

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, oikaista ja rajoittaa markkinointia henkilörekisteriin talletettuja häntä koskevia tietoja. Rekisteröitynyt voi lähettää tarkastuspyynnön sähköpostiosoitteeseen:

VBA Nordic
tom.rosback@vbanordic.com

---

VBA Nordic pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta palvelujen kehittämisen tai lainsäädännön muutoksen johdosta ilmoittamalla muutoksesta www-sivuilla.