Onko Sinulla todellista tietoa myyntiorganisaatiosi onnistumisesta?

Mistä tiedät, onko raportoitu myyntitulos paras mahdollinen nykyisillä resursseilla? Voisiko Sinun organisaatiosi saada lisää tuloja? Kuinka paljon? Onko Sinulla luotettavaa tietoa oman organisaatiosi asiakasyhteistyön ja myyntitoiminnan tehokkuudesta?

Useimmat yritysjohtajat haluavat tässä markkinatilanteessa kehittää oman organisaationsa kykyä lisätä tulosta. Vaikeampi kysymys onkin, mitä silloin pitää kehittää. Tähän kysymykseen vastaamiseen tarvitset todellista tietoa yrityksesi toiminnan tehokkuudesta. Me hankimme tuon tiedon Sinulle.

Aloitamme kehittämisen analysoimalla kanssasi sovittavalla tavalla yrityksesi asiakasyhteistyön ja myyntitoiminnan tilaa ja tehokkuutta: haastattelemme asiakkaitasi, yhteistyökumppaneitasi ja ihmisiä eri puolilta organisaatiotasi, tutustumme organisaatiosi toimintatapoihin, teemme yhteiskäyntejä myyjiesi kanssa sekä analysoimme asiakastyön ja myyntitoiminnan tuloksia, tuloksellisuutta ja tekemisen edellytyksiä yrityksessäsi.

Millaista on tuloksellinen kehittäminen?

Moni yritysjohtaja ratkaisee yrityksensä asiakasyhteistyön ja myyntitoiminnan kehittämistarpeet tilaamalla henkilöstölle myyntivalmennusta, ja moni koulutusyritys ottaa ilomielin tämän haasteen vastaan. Monella koulutusyrityksellä on jokin valmis konsepti, jonka mukaisesti kehittäminen toteutetaan riippumatta siitä, mistä myynnin kasvu todellisuudessa on kiinni. Lopputuloksena on hyvin usein sarja erittäin onnistuneita koulutus- ja valmennustilaisuuksia ilman havaittavaa vaikutusta yrityksen tuloskehitykseen.

Uskotko, että edellä kuvatuista lähtökohdista toteutettu koulutusohjelma tuottaa Sinun yrityksellesi haluamasi kehityksen ja tuloksen? Me emme usko.

Meidän lähtökohtamme toiminnan kehittämiselle ovat Sinun organisaatiosi todellinen tilanne ja kehittämistarpeet, jotka olemme selvittäneet - eivät meidän tai kenenkään muunkaan ismit. Valitsemme kehittämisen keinot yhdessä kanssasi sen jälkeen, kun tiedämme, millä toimenpiteillä myyntiä Sinun yrityksessäsi tehokkaimmin kasvatetaan.

Miten myyntitulokseen vaikutetaan?

Laajakaan kurssitus ei näytä tuovan lisää tuloja. Myyjien myyntiosaamisen kehittäminen on vain osa ratkaisua. Meidän kehittämistoimenpiteemme kohdistuvat tarvittaessa kaikkiin niihin tekijöihin, joista tuloskehitys on kiinni.

Vaihtoehtoja on monia: toimintatavat, suunnitelmallisuus, ajankäyttö, myynnin järjestelmät ja muut apuvälineet, esimiestyöskentely, palkitseminen, tavoiteasetanta, mittaaminen, seuranta, palautemenettelyt jne.

Millaisia asiantuntijoita tarvitset avuksesi?

Markkinoilla on konsultteja, kouluttajia, coachaajia ja sparraajia koko ajan kasvava määrä. Jokainen valitsee omat keinonsa erottua massasta. Meidän keinomme on yksinkertainen.

Kaikilla asiantuntijoillamme on vahva ja pitkä kokemus sekä liikkeenjohdon tehtävistä että toiminnan kehittämisestä. Toimintamme ei perustu ulkoa opeteltuihin kursseihin tai konsepteihin, vaan henkilökohtaiseen ja tiimimme osaamiseen sekä työssä hankittuun taitoon. Saamme apua ja tukea toisiltamme ja mietimme toimivia ratkaisuja yhdessä. Tämän vuoksi kasvatamme yrityksesi myyntiä tarkoituksenmukaisilla ja tehokkailla menetelmillä, joiden vaikutukset ovat todettavissa ja mitattavissa.


Toimintatapamme pähkinänkuoressa

  1. Kehittäminen perustuu yrityksen todelliseen tilanteeseen ja tarpeisiin, jotka selvitämme ammattimaisella analyysilla. Jo tämän analyysin tulokset ovat yritykselle rahanarvoisia.
  2. Analyysin pohjalta kohdistamme kehittämisen olennaisiin tulokseen vaikuttaviin tekijöihin. Niille asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit.
  3. Työtapamme varmistavat sekä yrityksen johdon että koko myyntiorganisaation sitoutumisen kehittämistavoitteisiin. Johdolle kelpaa vain se lopputulos, että suunniteltu muutos toteutuu.
  4. Keinovalikoimamme on laaja. Valmennamme ja sparraamme johtoa, myyjiä ja asiakaspalvelua. Kehittämistyö kohdistuu myös myynnin rakenteisiin ja järjestelmiin. Kehitämme sekä ulkoista että sisäistä tehokkuutta.
  5. Muutos integroidaan myynnin johtamis- ja ohjausmenettelyihin. Muutoksen suunnittelusta alkaen huolehdimme, että myynnin ohjaustyökalut tukevat muutoksen toteutumista.
  6. Kehittämistyö on johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Tuloksellinen kehittäminen edellyttää usein useamman vuoden yhteistyön.
  7. Kokeneet asiantuntijamme ovat koko prosessin ajan sovitulla tavalla tavoitettavissa ja johdon käytettävissä - kuin asiakasyrityksen omat ihmiset. Olemme osa organisaatiota ja kehitysprosessia.